Web sitemizde yasalara uygun olarak çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsiniz.

X

Ürünler

İhtiyaçlarınıza yönelik sigorta çözümleri sunan Sigorta Cini; trafik ve kasko gibi araç sigortasından, ev sigortası ve sağlık sigortasına kadar uzanan yelpazedeki sigorta çeşidini sizlerle buluşturuyor. Aşağıdaki kategori başlıklarına tıklayarak diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

 • Arabam
 • Evim
 • Sağlığım
 • Ailem
 • Diğer
 • Sıkça Sorulan Sorular

  Sigorta ürünleri ile ilgili aklınıza takılan tüm sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

  • S

   Yabancı uyruklular sağlık sigortası primleri nasıl hesaplanır?

   C

   Yabancı uyruklular için hazırlanan sağlık sigortasında prim tespiti şu şekilde yapılır: Sigorta primi; yaş, cinsiyet, yenileme veya geçiş poliçesi ise önceki dönem hasar/prim oranı ve seçilen plan için belirlenmiş standart tarife primlerinin üzerinden sigortalının hasar/prim oranı, mevcut hastalık riskleri ve poliçe için geçerli ASK listesi kriterleri göz önünde bulundurularak hesaplanır.

    

   Standart tarife primleri belirlenirken; Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ndeki değişimler, özel hastane cari fiyatlarındaki, ilaç ve sarf malzeme fiyatlarındaki artışlar, yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile değişen maliyetler, genel giderler, komisyon, sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet, hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikleri, ödeme süreleri, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi etkenleri dikkate alınır.

    

   Standart tarife primleri ve prim hesaplamasını etkileyen kriterler gerekli görülmesi halinde yeniden belirlenebilir ve değiştirilebilir. Poliçe primleri, poliçe başlangıç tarihinde geçerli olan standart tarife primleri ve tarife modeli üzerinden hesaplanır. Siz bu detaylarla uğraşmak yerine teklif talep edin ve Sigorta Cini’nin rehberliğinde bu süreci en kolay şekilde sonlandırın.

  • S

   Trafik sigortası nedir?

   C

   Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafiğe çıkan her aracın yaptırması zorunlu olan ve araçların üçüncü şahıslarda yol açtığı hasarı karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigortaya sahip olmayan araçlar trafiğe çıkmamalıdır, zabıta kontrollerinde aracınızın trafik sigortası bulunmadığı saptanırsa, aracınız trafikten men ediler ve para cezasına çarptırılırsınız.

  • S

   Konut sigortası için hasar ve hizmetler nelerdir?

   C

   Sigorta Cini aracılığıyla satın almış olduğunuz konut sigortası ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 0850 222 99 96 numaralı hasar hattımızı arayabilirsiniz.

    

   Konut sigortasının teminatları dahilinde yapılacak ihbara istinaden poliçe sahibinden talep edilebilecek bilgiler şöyle sıralanmaktadır:

   • Konut sigortasının poliçe numarası
   • Hasarın meydana geldiği tarih
   • Tahmini hasar miktarı
   • Sigorta sahibinin ya da irtibat kurulacak kişinin telefonu

    

   Konut sigortası poliçe sahibi olarak oluşturulan hasar dosyasının takibini şahsen yapmak da isteyebilirsiniz. Bu durumda ihbar esnasında size verilecek hasar dosya numarasını saklamalısınız. Çünkü hasar dosyasına dair sorgu ve görüşmelerde bu numaranın ibrazı talep edilecektir.

    

   Konutunuzda veya işyerinizde patlama, yangın, hırsızlık, su baskını vb. olaylar meydana geldiğinde konut sigortası poliçe teminatına giren bir risk sonucu hasar meydana gelirse riskin sonlandırılması amacıyla itfaiye, karakol gibi yetkili birimlerin haberdar edilmesinin hemen ardından 0 850 250 99 99 numaralı hattı arayarak ihbarda bulunmalısınız. Olay mahalline eksper gönderimi için ihbarda bulunmak yeterlidir.

    

   Hasar Halinde Gerekli Belgeler:

   A- Yangın Hasarları İçin

   •  İtfaiye raporunun tasdikli örneği
   •  Hasar talepnamesi
   •  Karakol tutanaklarının tasdikli örneği
   •  Yangın büyümeden sigortalının çabasıyla söndürülürse buna yönelik ayrıntılı beyan
   •  Savcılıktan takipsizlik raporu
   •  Binada ortaya çıkan hasar için binanın tapu fotokopisi ya da kira kontratı
   •  İşyeri ise vergi levhası
   •  Hasarlı malın alış faturaları
   •  İşyeri ise işyerinin mali kayıtları
   •  Dain-i mürtehin (rehinli/alacaklı) söz konusu ise ilgili kurumlardan alınacak muvafakatname
   •  Hasara sebebiyet vermiş üçüncü kişi varsa bu şahsın isim ve adresinin belirtilmesi
   •  Vergi kimlik numarası

    

   B- Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları İçin

   •  Hasarın detaylı bir şekilde aktarıldığı beyan
   •  Hasar talepnamesi
   •  Tapu fotokopisi veya kira kontratı
   •  Hasarlı malların alış faturaları
   •  İşyeri ise bütün mali kayıtlar ve vergi levhası 
   •  Hasara sebebiyet vermiş üçüncü kişi varsa bu şahsın isim ve adresinin belirtilmesi
   •  Vergi kimlik numarası

    

   C-  Hırsızlık Sigortası Hasarları İçin

   •  Karakola müracaat ve görgü tespit tutanaklarının tasdikli örneği
   •  Hasarın meydana geldiği tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak “bulunamadı” yazısı
   •  Çalınan malların alış faturaları
   •  İşyeri ise bütün mali kayıtlar
   •  Vergi levhası (ticari sigortalarda talep edilir)
   •  Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda talep edilir)
   •  Tapu veya kira kontratı( konut sigortalarında talep edilir)

    

   D- Fırtına Hasarları İçin

   •  Meteoroloji raporu
   •  Hasar talepnamesi
   •  Tapu veya kira kontratı
   •  Hasarla ilgili fotoğraflar
   •  Vergi kimlik numarası
  • S

   Seyahat sağlık sigortası genel şartlarına nasıl ulaşabilirim?

   C

   Sigortanın Kapsamı

   Madde1-Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

    

   Sigortanın Süresi

   Madde 2-Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

    

   Asistan Kişi/Şirket

   Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

    

   Poliçe İptali

   Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır

    

   Sunulacak Asgari Teminatlar

   Madde 5-Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

    

   Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

   Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.

    

   Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

   Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

    

   Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli

   Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

    

   Vefat eden sigortalının nakli

   Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

    

   Verilecek Ek Teminatlar

   Madde 6-Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

    

   Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

   Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

    

   Genel Koşullar

   Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

    

   Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

    

   a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.

   b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

   c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.

    

   Genel İstisnalar

   Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

   a)Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,

   b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,

   c) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

   d) 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

   e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

   f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

   g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

   h) Sigortalı'nın kasıtlı hareketleri,

   i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

   j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

   k) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),

   l) İntihar veya intihar teşebbüsü,

   m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,

   n) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,

   o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,

   p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,

   r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,

   s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar, Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması mümkündür.

    

   Birden Çok Sigorta

   Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür Birden fazla sigorta şirketi sözkonusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine göre ödenir.

    

   Tebliğ ve İhbarlari

   Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar. Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar. Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

    

   Sırların Saklı Tutulması

   Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

    

   Yetkili Mahkeme

   Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

    

   Zaman Aşımı

   Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

    

   Özel Şartlar:

   Madde 15- Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir. Yürürlük Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

  • S

   Is the no-claim discount applicable for health insurance for foreigners?

   C

   The insured person has the right to get a no-claim bonus or additional premium for damage based on the standard tariff premiums in the calculation of the renewal premiums.

  Tüm Sorular
 • Kampanyalar

  En güncel iş birliği ve kampanyalarımızı inceleyin, fırsatları kaçırmayın.

  Tüm Kampanyalar
KAPAT
Verileriniz size karşılaştırmalı sigorta teklifleri sunabilmek amacıyla alınmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.
Gizlilik ve Web Kullanım Şartları’na buradan ulaşabilirsiniz.
Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Sigorta Cini) e-posta, SMS, sosyal medya, telefon ve/veya diğer iletişim araçlarıyla bana ulaşarak tarafıma özel her türlü sigortacılık ürünlerine yönelik tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu amaçla sınırlı olmak üzere; ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili kişisel verilerimin işlenmesine ve Sigorta Cini’nin tedarikçileriyle paylaşılmasına izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.
X

Canlı yardım ile görüşmek için buraya tıklayabilirsiniz.

close

Aşağıdaki alanları doldurduktan sonra Başlat butonuna basarak sigorta danışmanınızla canlı görüşmenizi başlatabilirsiniz.

Lütfen telefon numaranızı giriniz.