Müşteri Odaklı Hizmet Veriyoruz

28 Kasım 2015

Türkiye'de 6 ilde 19 mağazası ile hizmet veren Sigorta Cini mağazalarının CEO'su Pieter-Bas Vos Çorlu şubelerinde ki mağazalarında gazetemize şirketleri hakkında bilgiler verdi.

2013 yılının Nisan ayında Türkiye'de ki sigorta zincirleri mağazalarına adım attıklarını belirten Pieter-Bas Vos şirketlerinin öncelikli olarak  müşteri odaklı hizmet olduğunu belirtti. Türkiye’deki Sigorta Cini mağazalarının kuruluşundan bahseden Pieter, "Türkiye’de sigorta alanında büyük bir potansiyel olduğunu keşfettik, yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarımız ile birlikte 2013 yılının Nisan ayında Sigorta Cini mağazalarımızın kuruluşunda ilk adımımızı attık" dedi. Şu anda 6 ilde, 19 mağazada hizmet verdiklerini belirten Pieter, 2016 yılında bu sayıyı 25-30 mağazaya çıkarmak istediklerini belirtti. Pieter "Bizim için mağaza açmak sorun değil, önemli olan o bölgedeki doğru kişinin bizimle çalışması. Bizimle çalışacak olan doğru insanı bulduğumuzda mağaza sayısının hiçbir önemi yok" dedi. Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı Şair Fuzuli sokakta Çorlu halkına hizmet veren Çorlu Sigorta Cini mağazasından çok memnun olduğunu belirten Pieter "Çorlu’daki mağazamız 1,5 yıldır faaliyet göstermekte, burada çalışan personelimizden son derece memnunum. Onların göstermiş olduğu başarılı çalışmalar almış oldukları ödüllerle de belli oluyor, bu yüzden Çorlu’daki mağazamızın benim için ayrı bir önemi var" dedi.

Sigorta Cini mağazasının NN Group tarafından Türkiye’de hizmet verdiğini belirten Pieter "NN Group Avrupa’nın bir çok ülkesi ve Japonya’da dahil olmak üzere 18’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Amsterdam merkezli bir sigorta yatırım yönetimi şirketidir. NN Group ING Bank ile birlikte çalışırken 2 Temmuz 2014 tarihinde ING Bank’tan ayrılarak bağımsız bir firma olmuştur" dedi. Müşteri odaklı hizmet verdiklerini belirten Pieter, "Bizler müşterilerimizin hangi ürüne ihtiyacı olduğunu tespit ederek o ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimizin sigorta işlemlerinde gereksiz harcamalar yapmamasını istiyoruz. Bizler için en büyük mutluluk mağazalarımıza gelerek bizlerle bir kahve içip hoş sohbette bulunan vatandaşlarımızdır. Bu mağazaya gelerek illa ürün almak zorunda değilsiniz, gelin bizi tanıyın, sohbet edelim, fikir alışverişinde bulunalım, daha sonra siz karar verin. Biz çok farklı bir acenteyiz. Müşterilerimize farklı avantajlar sağlıyoruz" dedi. Sigorta Cini mağazalarında 7 farklı şirketten farklı sigorta teklifleri alındığını belirten Pieter, "Bizler müşterilerimizin hangi sigortaya ihtiyaç duyduğunu öğrenerek diğer şirketlerden teklif alıyoruz, almış olduğumuz bu tekliflerin içinde müşterimizin hiç kullanmayacağı, ya da gerek duymayacağı ürünü listeden çıkartarak müşterimizin harcamalarını aşağılara düşürüyoruz, bizler mahallenizin sigortacılarıyız" dedi.

Pieter son olarak Sigorta Cini mağazalarının kampanyasından da bahsederek "Bizim mağazalarımızdan Trafik ve Kasko sigortası yapan müşterilerimize 45 TL’lik akaryakıt hediyesinde bulunuyoruz. Bu kampanya başka hiç bir sigorta firmasında yok, sadece bizde. Bu kampanyanın yanı sıra ilerleyen günlerde de sağlık sigortası, deprem konut sigortası ve bireysel emeklilik gibi farklı sigorta kollarında çok avantajlı kampanyalarımız olacak" dedi.

Çorlu Gazetesi – 28 Kasım 2015

Bu Haberi Paylaş
KAPAT
Kişisel verilerimin aşağıda okuduğum aydınlatma formu uyarınca işlenmesini onaylıyorum. Sigorta Cini’nin yukarıda belirtmiş olduğum bilgiler ile aşağıda okuduğum koşullar uyarınca benimle ticari iletişime geçmesini onaylıyorum.
Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Ticari İletişim Onayı
Bu aydınlatma formu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) madde 10 gereğince hazırlanmış olup, bu formla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”)’nin sigorta şirketleri ile sözleşmesel ilişkisine dayanarak sigorta aracısı sıfatı altında sunduğu sigorta şirketleri ürün ve hizmetleri ile bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Şirket’e vermiş olduğunuz veya Şirketimizin teknik personelleri ve şubeleri tarafından yahut çeşitli kanallardan temin edilen her türlü kişisel bilgilerinizi Kanun kapsamında işlemekteyiz. Kişisel verileriniz (isminiz, soyisminiz, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi ve yeriniz, cep ve telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz, ilgili sigorta ürününe özel poliçe teklifi oluşturulması veya poliçe oluşturulması için gerekli kişisel verileriniz – ör: trafik poliçesi için ilçe ve şehriniz, marka, plaka, ruhsat no, motor no, şasi no, asbis no, model ve yılı, kullanım detayı, araç bilgileri; DASK poliçesi için ev / iş yeri adres bilgileriniz) sizlere en uygun reklamlar, sigorta ürünlerine dair genel ve özel kampanyalar, avantajlar, sigorta ürün ve hizmet tanıtımları, müşteri memnuniyeti uygulamaları, pazar araştırmaları ve sigorta aracılığına dair hizmetlerin ihtiyaca göre tasarlanması amacıyla Sigorta Cini tarafından bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla 5 (beş) yıl boyunca saklanacak ve kullanılacaktır. Adı geçen kişisel verileriniz size sigorta ürün ve hizmetlerinin sunumu, bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri yürütebilmek amacıyla birlikte çalıştığımız ve gizlilikle yükümlü call center’lara, veri depolama ve mesaj yönetimi alt yapı hizmeti sunan şirketlere iletilebilir.

Yukarıda adı geçen kişisel verileriniz, istek ve talebiniz halinde ise özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık beyanınız vb), aracısı olduğumuz sigorta şirketleri üzerinden poliçe teklifi oluşturulabilmesi, poliçe oluşturularak sigorta ürün ve hizmetlerinin (ek hizmet ve destek hizmetleri de dahil) sizlere sunulabilmesi, sözleşme akdedilmesi, sigorta aracısı olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (ör. Kimlik tespiti yapılması, bilgilendirme yükümlülükleri, tahsilat, ödemeler vs), tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulabilmesi, bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulabilmesi, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, tazminat değerlendirme ve ödemeleri, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar için işlenmekte ve aracısı olduğumuz sigorta şirketlerine iletilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca, yasal olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi idari ve resmi makamlarla, Şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtdışı iştirakleri ve acentesi bulunduğumuz sigorta şirketleri ile destek hizmeti alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilerle, bağımsız denetim şirketleri ile, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca aktarıma izin verilen kuruluşlara, vergi daireleri, bakanlıklar, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, genel müdürlük yahut şubelerimiz, web sitemiz teklif alma modülü üzerinden yapılmış başvurular, ATM’ler, internet ve mobil şubemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, SGK kayıtları gibi yöntemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta olup, mevzuat gereğince kanuni süreler boyunca yurt içi ve/veya yurtdışında saklanmakta ve/veya işlenmektedir.

Aile üyeniz, arkadaşınız gibi üçüncü bir kişinin kişisel verilerini bize iletiyorsanız bu konuda hem ilgili üçüncü kişiyi bilgilendiriniz hem de bizlere bu üçüncü kişinin iletişim bilgilerini bildirerek kendisini kişisel verileri konusunda aydınlatmamızı ve hakları konusunda bilgilendirmemizi sağlayınız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesi gereğince, yukarıda sayılan bilgi/belge/veri işleme, aktarım ve toplama onayına istinaden herhangi bir zamanda Şirketten; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını, bu veriler ve bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme, gerek Şirket kayıtlarında gerekse de Şirket tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini, verilerin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verileri işbu madde kapsamında verilen onayınıza ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise bu onayınıza ya da kanuna aykırı veri işlemeden doğmuş doğrudan zararlarınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

Sigorta Cini’nin sizinle ticari iletişime geçmesini istemiyorsanız, veya Kişisel verilerinize dair bilgi, talep ve şikayetleriniz için bizlere 0850 222 99 96 numaralı telefon veya infogm@sigortacini.com.tr mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Sigorta Cini / Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Sigorta Cini / Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yetkili mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Sitemizde veri güvenliğiniz için güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Bununla beraber internetin yapısı gereği bilgiler yetkisiz 3. kişilerce ele geçirilerek alınıp kullanılabilir. Bu tip yetkisiz kişilerin verebileceği zararlardan Sigorta Cini sorumlu değildir. Web sitemizin kullanımı ve gizliliği ile websayfa altlarında yer alan Gizlilik Sözleşmesi metnini okumanızı rica ederiz.

Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. web sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©

Mersis No: 0645035012000011
X