Web sitemizde yasalara uygun olarak çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsiniz.

X

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı
İndir

 

 

 

 

 

 

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

 

Kaza tespit tutanağı, maddi hasarın oluştuğu trafik kazasına karışmış olan sürücülerin sigorta şirketleri veya polisin kaza mahalline gelmesine gerek kalmadan, kazaya dair anlaşmak suretiyle aralarında düzenledikleri tutanaktır. 2008 yılından beri uygulanan sistemle ilgili 02.04.2014 tarihi itibariyle değişiklik yapılmıştır. Buna göre hasarlı trafik kazası geçirerek hasar tespit tutanağı dolduran sürücülerin 5 günlük süre içerisinde itiraz haklarını kullanmamaları halinde ya da itiraz haklarını kullanmalarına rağmen talebin karşılanmadığı değerlendirilirse, sigortalı kusur oranına dair itirazlarını özel hukuk yollarını kullanarak çözmeleri gerekmektedir. Sistemin uygulamaya konma sebebi uzun süre polisin gelmesini bekleyerek ekstra trafik yaratma durumunun engellenmesi ve trafik kazalarında hızlı bir şekilde tespit yapılabilmesidir. Aynı zamanda vatandaşlar bu sistem sayesinde tutanaklarını online olarak takip edebilirler.  Trafik kazası tespit tutanağının doldurulma işlemleri, yapılan kazanın maddi hasarlı olması durumunda geçerlidir. Kazaya karışan sürücüler tutanağın doldurulması konusunda anlaşmaya varmalıdırlar.

 

Kazanın gerçekleşmesiyle birlikte eğer maddi bir hasar söz konusuysa sürücüler aralarında anlaşarak kaza tespit tutanağı doldurabilirler. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı dolduran sürücüler kasko sigortası ya da trafik sigortasından hasarlarını karşılayabilmek için araçlar kaza yerinden kaldırılmadan fotoğraf da çekmelidir. Bu sayede kaza anıyla ilgili hiçbir bilgisi bulunmayan sigorta şirketi kazaya dair bir öngörü elde edebilir. Doldurulan tutanakların bir nüshası sigorta şirketine iletilmelidir. İkiden daha fazla aracın karıştığı trafik kazası yaşanması halinde birden çok tespit tutanağı düzenlenebilir. Ancak bu durumda her sürücünün tüm kaza tespit tutanaklarını imzalaması gerekmektedir. İmzalar formun altındaki boş alana atılacaktır.

 

Kaza Tespit Tutanağının Amacı

 

Kaza tespit tutanağının kazaya karışmış olan sürücüler tarafından trafik polisinin gelmesini beklemeden doldurulmasındaki amaç, kazanın olduğu esnada polis bekleyerek zaman kaybı ve trafik sıkışıklığı benzeri olayların yaşanmaması içindir. Trafik polisine ihtiyaç duymadan, kazaya karışmış olan sürücülerin beyanlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanan bu tutanakla işlemler sonuçlandırılmaktadır.  

 

Kaza anında doldurulan tespit tutanağı ile kazanın yeri ve oluştuğu tarih, kazaya karışmış olan araçlar, sürücüler ve kazanın türü, kusur dağılım oranları ve kazanın meydana geldiği yol ve çevre özellikleri tespit edilmektedir. Kaza tespit tutanakları, kazaya karışan sürücülerin ifadeleri ve çizilen krokilere göre değerlendirilecektir. Bu sebeple kaza tespit tutanaklarının doldurulması aşamasında;

 

  - Tutanak açık bir dille, anlaşılır ve okunaklı bir yazıyla yazılmalıdır.

  - Formda belirtilen krokinin çizilmesi aşamasında talep edilen detaylar işlemi uzatıyor gibi görünse de kaza anını bilmeyen sigorta şirketi ve hasar tespit komisyonu üyelerinin kazaya ilişkin sağlıklı bir karar verebilmesi için önem taşımaktadır.

  - Araç plakaları, yolun tek yön veya ayrılmış yol olup olmadığı gibi detayların verilmesi, eğer bulunuyorsa trafik levhaları, trafiğin hangi yönde aktığının işaretlenmesi, araçların bu yol üzerinde hangi konumda bulunduğu gibi bilgiler en uygun kusur oranlarının belirlenebilmesi adına önemlidir.

 

 

Tutanak Nasıl Yazılır, Kaza Tespit Tutanağının Doldurulması

 

  1) Tutanağın doldurulması esnasında 1 ve 2 numaralı alanlara, kazanın tarihi ve nerede kaza yapıldığı bilgileri girilecektir.

  2) 3 numaralı alana ise eğer varsa kazaya şahit olan kişiler ve telefon numaraları yazılacaktır.

  3) 4,5 ve 6 numaralı alanlara ise sürücü, araç ve trafik poliçesine dair bilgiler yazılmalıdır.

  4) 7 numaralı alanda bulunan kutucuklardan uygun olanı (x) ile işaretlenmelidir. 7 numaralı alanın doldurulması zorunlu değildir. Ancak sigorta şirketinin olayı kısa bir süre içerisinde değerlendirebilmesi adına doldurulması yerinde olacaktır.

  5) 8 numaralı alan yurt dışından Türkiye’ye gelmiş olan araçlar için düzenlenmiştir. Trafik poliçesinin yerine geçmekte olan Yeşil Kart (Green Kart) belgesi sahibi olan araçlar bu bölgeyi doldurmalıdır.

  6) 9 numaralı alanda bulunan araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yer işaretlenmelidir.

  7) 10 numaralı alana çarpışmanın olduğu yerin ve çarpışma anının bir taslağı çizilmelidir. Taslağın üzerine cadde ve sokak isminin belirtilmiş olması, aracın hangi yöne doğru gittiğinin işaretlenmesi, yol çizgilerinin çizilmesi gerekmektedir. Kazaya karışan araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir.

  8) 11 numaralı alana kazaya karışan sürücüler kazayla ilgili görüşlerini yazmalıdırlar. Sürücülerin görüşleri 11 numaralı alanın yeterli gelmemesi halinde beyaz bir kağıt kullanmak suretiyle tamamlanabilir.

  9) 12 numaralı alana sürücülerin imza atması gerekmektedir. Üzerinde imza bulunmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

Kaza Tespit Tutanağının Doldurulmayacağı Durumlar

 

Aşağıdaki durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır:

  - Kazaya karışan sürücünün yaşı küçükse,

  - Kazaya karılan sürücünün ehliyeti bulunmuyor ya da yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanıyorsa,

  - Kazaya karışan sürücü alkollüyse veya akıl sağlığıyla ilgili bir durum yaşanıyorsa,

  - Trafik kazasında sadece 3’üncü kişilere ait eşyalar zarar gördüyse,

  - Kamu kurumlarına ait olan eşyalarda zarar oluştuysa,

  - Kazaya karışmış olan araçlardan bir tanesinin ya da birden fazla aracın trafik sigortası bulunmuyorsa, (Yurt dışından Türkiye’ye gelmiş olan araçlar için düzenlenmiş Yeşil Kart belgeleri trafik sigortası yerine geçecektir)

  - Trafik kazasında yaralanma ve ölüm gibi bir hadise vuku bulduysa.

 

Bu sayılan maddelerin yaşanması halinde 155 ya da kaza mahallinin Jandarma bölgesi olması durumunda 156 numaralı telefonlardan trafik polislerine haber verilmelidir.

 

Kaza Tespit Tutanağının Doldurulmasından Sonra Yapılacak İşlemler

 

Kaza sonrası tespit tutanağının imzalı bir kopyasıyla sigorta acentesine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bilgiler sigorta acentesi tarafından SBM sistemine kayıt ettirilmekte ve kusur dağılım oranları belirlenmektedir.

Kaza tespit tutanağı ve istenen belgelerle birlikte sigorta acentesine 5 iş günü içerisinde başvuruda bulunarak hasar dosyası açtırılmalıdır. Anlaşmalı servisler tarafından araç çekilerek sigorta şirketine bildirim yapılabilir. Aracın hasarıyla ilgili takipler verilen dosya numarası ile hasar sorgulama sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Hasar tespitinin yapılabilmesi için istenen belgeler:

  1) Sigortalı aracın poliçe bilgileri,

  2) Kazayı gösteren fotoğraflar.

  3) Sigorta primlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmiş olduğunu gösteren belgeler,

  4) Sürücü belgesi,

  5) Araç trafik ve tescil belgesi.

 

Sigorta işlemlerinin eksiksiz yapılabilmesi için sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Sigorta primleri aracın karıştığı kazalar ve hasar durumları doğrultusunda oluşturulmaktadır.

 

Kusur Oranlarının Belirlenmesi

 

​​Trafik kazası sonrası kazaya karışan sürücüler tarafından doldurulmuş olan kaza tespit tutanağı, sigorta şirketinin hasar departmanına iletilecektir. Sigorta şirketi tarafından en geç formun iletilmesini takip eden gün sonuna kadar tutanak ve bulunuyorsa kazaya dair fotoğraflar elektronik ortamdaki SBM’ye (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) iletilmektedir. Tutanakların SBM’ye iletilmesinden itibaren 3 iş günü süresi içerisinde sigorta şirketi tarafından kusur oranı değerlendirmesi yapılır. Bu oranlar kazaya karışmış olan her araç için %100, %50 ve %0 şeklinde olacaktır. Eğer sigorta şirketleri arasında mutabakat sağlanırsa, yani her şirket aynı kusur oranını verirse dosya sonuçlanacaktır. 3 gün süresi içerisinde mutabakat sağlanmazsa, en az 1 şirket farklı bir kusur oranı verirse dosya Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na gönderilir. Komisyon 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuca bağlar.

 

Dosyanın sonuçlanmasının ardından sigortalıya cep telefonu veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Kusur oranlarının belirlenmesinden sonra kaza tespit tutanağına itirazda bulunmak isteyen sigortalılar yeni ek belgelerle 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvuruda bulunabilirler. Kazaya karışan araçların sigorta şirketleri aynı ise şirketin vermiş olduğu karara itiraz ederek, tutanakların komisyon tarafından incelenmesi talep edilebilir. 

KAPAT
Verileriniz size karşılaştırmalı sigorta teklifleri sunabilmek amacıyla alınmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.
Gizlilik ve Web Kullanım Şartları’na buradan ulaşabilirsiniz.
Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Sigorta Cini) e-posta, SMS, sosyal medya, telefon ve/veya diğer iletişim araçlarıyla bana ulaşarak tarafıma özel her türlü sigortacılık ürünlerine yönelik tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu amaçla sınırlı olmak üzere; ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili kişisel verilerimin işlenmesine ve Sigorta Cini’nin tedarikçileriyle paylaşılmasına izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.
X

Canlı yardım ile görüşmek için buraya tıklayabilirsiniz.

close

Aşağıdaki alanları doldurduktan sonra Başlat butonuna basarak sigorta danışmanınızla canlı görüşmenizi başlatabilirsiniz.

Lütfen telefon numaranızı giriniz.