Kasko Değer Listesi

Kasko Değer Listesi

 

Aracınızın kasko değeri hakkında bilginiz var mı? Araç kasko değer listesi; aracınızın modeli, model (üretim) yılı ve markasına bağlı olarak değerinin yer aldığı listedir. Bu liste Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayınlanır. Sigorta şirketleri aracınız için kasko teklifi sunarken bu listeyi göz önünde bulundururlar ve referans kabul ederler. Aracınız 15 yaşın üstünde ise kasko bedelinizi seçeceğiniz sigorta şirketi ile tespit edebilirsiniz. Çünkü kasko değer listesi, 15 yaşına kadar olan araçlar için yapılmaktadır. Aracınızın kasko sigortası hesaplaması için elde edeceğiniz değer baz alınacaktır. Aşağıdaki hesaplama modülünden aracınıza dair bilgileri seçerek kasko değerini hemen sorgulayabilirsiniz. Aracınızın kasko değerini hesapladıktan sonra aşağıda belirecek olan kutuya tıklayarak size en uygun kasko teklifini alabilirsiniz. Doğru değerin tespiti için bilgileri doğru girmeniz önemlidir.

 

Kasko Değeri Nasıl Belirlenir?

 

Aracınızın kasko değerini Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) belirlemektedir. Her ay güncellenen liste; aracınızın modeline, yaşına, kullanım amacına vb. özelliklerine bakılarak hazırlanır. Bu listede 15 yaşına kadar tüm araçlar için araç kasko değeri belirlenir.

Araç kasko bedeli size hazırlanacak kasko poliçesi için temel oluşturur. Size sunulacak kasko teklifi tek başına araç kasko bedelinden oluşmaz. Araç kasko bedeliyle birlikte siz sunalan teklifi etkileyen unsurlar şunlardır:

 

Araç Sahibinin (Ruhsat Sahibinin) Bilgileri: Araç sahibinin yaşı, kaç yıldır ehliyet sahibi olduğu, mesleği, ikamet adresi gibi etkenler kasko poliçesinde sunulan fiyatı etkiler. Örneğin: İstanbul gibi büyük şehirlerde kaza yapma riski daha fazladır. Öğretmen, doktor gibi belli rutinde çalışanlar daha az trafiğe çıkarlar ve bu yüzden kaza riskleri azalır.

 

Kaskonun Size Sunduğu Teminatlar: Bütün kaskolar; aracınızı çarpmanız, aracınıza çarpılması, aracınızın yanması, aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda doğacak zararları teminat altına alırlar. Bu teminatlar standarttır. Bunun dışında poliçeye ekleyeceğiniz her ek teminat için poliçe bedeliniz artış gösterecektir. Örneğin; terör olayları, doğal afetler, enflasyon teminatı gibi ek teminatlar kasko bedelinizi değiştirecektir. Ayrıca size sunulan teminatın miktarı da poliçe bedelini etkileyen bir unsurdur. Yedek anahtar için size 500 TL teminat sunulması ile 3000 TL teminat sunulması farklı kasko bedellerinin çıkması anlamına gelir.

 

Kasko İndirimleri: Kasko yaptırdığınız yıl içinde kaskonuzu kullanmazsanız bir sonraki yıl belli oranda kasko indirimi alırsınız. Hasarsızlık indirimi olarak da tanımlanan bu durum kaskonuzu kullanmadığınız her yıl için artan indirim oranları sunar. Bu sayede kasko bedeliniz azalır.

Poliçenizde, oluşacak maddi hasarlı bir kazada masrafın bir kısmını kendiniz karşılamayı kabul ederseniz muafiyet indirimi kazanırsınız.

Aracınızda hırsızlığa karşı alarm ve immobilizer var ise poliçenizde güvenlik indirimi yapılır.

Artık genç sayılmayan kasko sahibine ve ya kasko yaptıracak kişiye yaş indirimi uygulanır.

 

Aracınızın Durumu: Aracınızın modeli, yaşı, kullanım amacı gibi etkenler de kasko bedelinizi etkiler. Aracınız yaşlandıkça kasko bedeli de artar.

Araç kasko bedeli ve yukarıda belirttiğimiz etkenler yaptıracağınız kaskonun bedelini belirler. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur fiyattan önce size sunulan hizmettir. Çünkü kasko zor anınızda size lazım olan bir sigortadır.

 

Kasko Değer Listesi Hesaplama

 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) 1987 yılından beri tüm motorlu taşıtların kasko değer listesi oluşturur ve bu liste aylık olarak Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayınlanır. Bu liste oluşturulurken belli kriterler esas alınır.

 

Aracınızın Markası, Yılı ve Modeli: Aracınızın, markası, hangi yılda üretildiği, model olarak teknik özellikleri kasko değer listesini hazırlanırken göz önünde tutulan en önemli etkendir. Örneğin X markasının 2013-Y modeli ile aynı markanın 2013-S modeli teknik donanım olarak farklı olduğu için araç kasko değeri de farkı olur.

 

Aracınızın Kullanım Amacı: Aracınızın kullanım amacı da araç kasko bedelini etkileyen diğer faktördür. Ticari, bireysel, tarım gibi farklı kullanım amaçları her ay değişen listede aracınızın kasko bedelini etkiler. Hatta aynı aracın bireysel ruhsatlısı ile ticari ruhsatlısı arasında bile fark oluşur.

 

15 yaşından büyük arabalar için kasko değeri belirlenmez.

Aracınızın kasko değer listesinde belirtilen bedeli, kasko poliçesi hazırlarken temel oluşturur azalır.

KAPAT
Kişisel verilerimin aşağıda okuduğum aydınlatma formu uyarınca işlenmesini onaylıyorum. Sigorta Cini’nin yukarıda belirtmiş olduğum bilgiler ile aşağıda okuduğum koşullar uyarınca benimle ticari iletişime geçmesini onaylıyorum.
Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Ticari İletişim Onayı
Bu aydınlatma formu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) madde 10 gereğince hazırlanmış olup, bu formla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”)’nin sigorta şirketleri ile sözleşmesel ilişkisine dayanarak sigorta aracısı sıfatı altında sunduğu sigorta şirketleri ürün ve hizmetleri ile bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Şirket’e vermiş olduğunuz veya Şirketimizin teknik personelleri ve şubeleri tarafından yahut çeşitli kanallardan temin edilen her türlü kişisel bilgilerinizi Kanun kapsamında işlemekteyiz. Kişisel verileriniz (isminiz, soyisminiz, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi ve yeriniz, cep ve telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz, ilgili sigorta ürününe özel poliçe teklifi oluşturulması veya poliçe oluşturulması için gerekli kişisel verileriniz – ör: trafik poliçesi için ilçe ve şehriniz, marka, plaka, ruhsat no, motor no, şasi no, asbis no, model ve yılı, kullanım detayı, araç bilgileri; DASK poliçesi için ev / iş yeri adres bilgileriniz) sizlere en uygun reklamlar, sigorta ürünlerine dair genel ve özel kampanyalar, avantajlar, sigorta ürün ve hizmet tanıtımları, müşteri memnuniyeti uygulamaları, pazar araştırmaları ve sigorta aracılığına dair hizmetlerin ihtiyaca göre tasarlanması amacıyla Sigorta Cini tarafından bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla 5 (beş) yıl boyunca saklanacak ve kullanılacaktır. Adı geçen kişisel verileriniz size sigorta ürün ve hizmetlerinin sunumu, bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri yürütebilmek amacıyla birlikte çalıştığımız ve gizlilikle yükümlü call center’lara, veri depolama ve mesaj yönetimi alt yapı hizmeti sunan şirketlere iletilebilir.

Yukarıda adı geçen kişisel verileriniz, istek ve talebiniz halinde ise özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık beyanınız vb), aracısı olduğumuz sigorta şirketleri üzerinden poliçe teklifi oluşturulabilmesi, poliçe oluşturularak sigorta ürün ve hizmetlerinin (ek hizmet ve destek hizmetleri de dahil) sizlere sunulabilmesi, sözleşme akdedilmesi, sigorta aracısı olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (ör. Kimlik tespiti yapılması, bilgilendirme yükümlülükleri, tahsilat, ödemeler vs), tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulabilmesi, bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulabilmesi, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, tazminat değerlendirme ve ödemeleri, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar için işlenmekte ve aracısı olduğumuz sigorta şirketlerine iletilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca, yasal olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi idari ve resmi makamlarla, Şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtdışı iştirakleri ve acentesi bulunduğumuz sigorta şirketleri ile destek hizmeti alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilerle, bağımsız denetim şirketleri ile, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca aktarıma izin verilen kuruluşlara, vergi daireleri, bakanlıklar, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, genel müdürlük yahut şubelerimiz, web sitemiz teklif alma modülü üzerinden yapılmış başvurular, ATM’ler, internet ve mobil şubemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, SGK kayıtları gibi yöntemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta olup, mevzuat gereğince kanuni süreler boyunca yurt içi ve/veya yurtdışında saklanmakta ve/veya işlenmektedir.

Aile üyeniz, arkadaşınız gibi üçüncü bir kişinin kişisel verilerini bize iletiyorsanız bu konuda hem ilgili üçüncü kişiyi bilgilendiriniz hem de bizlere bu üçüncü kişinin iletişim bilgilerini bildirerek kendisini kişisel verileri konusunda aydınlatmamızı ve hakları konusunda bilgilendirmemizi sağlayınız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesi gereğince, yukarıda sayılan bilgi/belge/veri işleme, aktarım ve toplama onayına istinaden herhangi bir zamanda Şirketten; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını, bu veriler ve bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme, gerek Şirket kayıtlarında gerekse de Şirket tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini, verilerin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verileri işbu madde kapsamında verilen onayınıza ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise bu onayınıza ya da kanuna aykırı veri işlemeden doğmuş doğrudan zararlarınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

Sigorta Cini’nin sizinle ticari iletişime geçmesini istemiyorsanız, veya Kişisel verilerinize dair bilgi, talep ve şikayetleriniz için bizlere 0850 222 99 96 numaralı telefon veya infogm@sigortacini.com.tr mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Sigorta Cini / Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Sigorta Cini / Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yetkili mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Sitemizde veri güvenliğiniz için güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Bununla beraber internetin yapısı gereği bilgiler yetkisiz 3. kişilerce ele geçirilerek alınıp kullanılabilir. Bu tip yetkisiz kişilerin verebileceği zararlardan Sigorta Cini sorumlu değildir. Web sitemizin kullanımı ve gizliliği ile websayfa altlarında yer alan Gizlilik Sözleşmesi metnini okumanızı rica ederiz.

Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. web sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©

Mersis No: 0645035012000011
X